Nekoliko riječi
o našem uredu

eu2invest

je ured za financijsko savjetovanje, izradu poslovnih planova i investicijskih studija, izradu i provedbu projekata za EU fondove. Želimo Vam pomoći kvalitetnim financijskim savjetovanjem, a svojom stručnošću u radu želimo sudjelovati u realizaciji Vaših investicija.

u cilju zatvaranja optimalne financijske konstrukcije, kako pristupiti pregovorima s financijskim institucijama (poslovne banke, HBOR, HAMAG), pronalazak najboljeg izvora financiranja, priprema financijske dokumentacije potrebne za odobrenje kredita

Misija

Stručan i uspješan ured za izradu/provedbu EU projekata i financijsko savjetovanje. Pravi izbor zadovoljnih korisnika.

Vizija

Kvalitetnim financijskim savjetovanjem i stručnom izradom i provedbom projekata sudjelujemo s klijentima u realizaciji investicija.

Temelji stručnosti osnivačice :

Tijekom svog 27-godišnjeg radnog iskustva u financijskom sektoru radila je s pravnim osobama, od poljoprivrednika, mikro poduzetnika, do velikih korporativnih subjekata. Između ostalih poslovnih aktivnosti sudjelovala je u evaluaciji i realizaciji mnogih investicijskih projekata.

Stručnost

Višnja Hornung poslovno iskustvo stekla je u financijskim institucijama na poslovima korporativnog kreditiranja i savjetovanja.

1993. do 2002.

Slavonska banka d.d. današnji Addiko d.d - Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, karijeru započinje u bankarskom sektoru, gdje je radila na poslovima financiranja pravnih osoba.

2002. do 2020.

Raiffeisenbank Austria d.d. – Radila je na poslovima korporativnog kreditiranja i savjetovanja, te više godina kao voditelj odjela financiranja pravnih osoba.

eu2invest

osniva 2020.g. kako bi dala svoj doprinos u razvoju i realizaciji novih investicija nudeći svoje znanje, iskustvo, kontakte, pouzdanost i etičnost u radu.

Republici Hrvatskoj su uskoro na raspolaganju dva financijska bloka (višegodišnji financijski okvir  u vrijednosti  12,68 milijardi eura i EU nove generacije vrijednosti  9,40 milijardi eura).

Pred svima nama stoje na raspolaganju velike mogućnosti i potencijal, no o nama ovisi koliko ćemo od toga ostvariti. Svoju stručnost daje kao podršku poljoprivrednicima i poduzetnicima izradom kvalitetnih poslovnih planova i investicijskih studija, izradom i provedbom projekata financiranih iz EU fondova, kao i kroz financijsko savjetodavnu uslugu vezanu za kreditiranje od strane poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-a.