Nekoliko riječi
o našem uredu

eu2invest

je ured za financijsko savjetovanje, izradu poslovnih planova i investicijskih studija, izradu i provedbu projekata za EU fondove. Želimo Vam pomoći kvalitetnim financijskim savjetovanjem, a svojom stručnošću u radu želimo sudjelovati u realizaciji Vaših investicija.

u cilju zatvaranja optimalne financijske konstrukcije, kako pristupiti pregovorima s financijskim institucijama (poslovne banke, HBOR, HAMAG), pronalazak najboljeg izvora financiranja, priprema financijske dokumentacije potrebne za odobrenje kredita

Misija

Stručan i uspješan ured za izradu/provedbu EU projekata i financijsko savjetovanje. Pravi izbor zadovoljnih korisnika.

Vizija

Kvalitetnim financijskim savjetovanjem i stručnom izradom i provedbom projekata sudjelujemo s klijentima u realizaciji investicija.

Temelji stručnosti osnivačice :

Tijekom svog 27-godišnjeg radnog iskustva u financijskom sektoru radila je s pravnim osobama, od poljoprivrednika, mikro poduzetnika, do velikih korporativnih subjekata. Između ostalih poslovnih aktivnosti sudjelovala je u evaluaciji i realizaciji mnogih investicijskih projekata.

Stručnost

Višnja Hornung poslovno iskustvo stekla je u financijskim institucijama na poslovima korporativnog kreditiranja i savjetovanja.

2002. do 2020.

Raiffeisenbank Austria d.d. – Radila je na poslovima korporativnog kreditiranja i savjetovanja, te više godina kao voditelj odjela financiranja pravnih osoba.

1993. do 2002.

Slavonska banka d.d. današnji Addiko d.d - Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, karijeru započinje u bankarskom sektoru, gdje je radila na poslovima financiranja pravnih osoba.

eu2invest / Projekt2invest d.o.o.

eu2invest osnovan je 2020.g. kao doprinos u razvoju i realizaciji novih investicija, znanjem, iskustvom, kontaktima, pouzdanosti i etičnosti u radu.

Projekt2Invest je specijaliziran za izradu i provedbu projekata za EU fondove. S povećanim obimom posla i našom strastvenom predanošću pružanju vrhunskih usluga, odlučili smo proširiti naše djelovanje otvarajući tvrtku čiji će rad biti fokusiran na projekte
financirane iz EU fondova.

Republici Hrvatskoj su uskoro na raspolaganju dva financijska bloka (višegodišnji financijski okvir  u vrijednosti  12,68 milijardi eura i EU nove generacije vrijednosti  9,40 milijardi eura).

Pred svima nama stoje na raspolaganju velike mogućnosti i potencijal, no o nama ovisi koliko ćemo od toga ostvariti. Svoju stručnost daje kao podršku poljoprivrednicima i poduzetnicima izradom kvalitetnih poslovnih planova i investicijskih studija, izradom i provedbom projekata financiranih iz EU fondova, kao i kroz financijsko savjetodavnu uslugu vezanu za kreditiranje od strane poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-a.