Investicijski zajam iz NPOO – IZRADA POSLOVNOG PLANA I PRIJAVNE DOKUMENTACIJE