KK.04.1.1.03 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama