Objavljena su dva poziva za poduzetnike: Novoosnovana poduzeća i Komercijalizacija inovacija