Vaučeri za digitalizaciju i bespovratne potpore za digitalizaciju – III. kvartal 2022.