Izrada poslovnog plana, investicijske studije, studije isplativosti

Poslovni plan i investicijska studija potrebni su zbog:

Poslovni plan

je dokument koji opisuje ciljeve poslovnog projekta i način kako će se ti ciljevi ostvariti.

On predstavlja detaljnu analizu ulaganju u planirani projekt, s razradom budućih rezultata poslovanja, te razradom rješenja za potencijalne izazove.

Što smo bolje razradili situacije potencijalnih izazova i njihovih rješenja, veće su nam šanse za uspjeh i realizaciju planiranog projekta. S njime utvrđujemo mjerljive učinke i opravdanost ulaganja.

Poslovni plan opisuje sve segmente poslovanja. Najčešće se koristi kao dokument kojim se opisuje početak poslovanja ali i promjene u ranim fazama poslovanja, dok se rjeđe koristi za prikaz promjena u zrelim poduzećima.

Investicijska studija

je dokument koji prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i na koji će se način projekt realizirati. Investicijska studija je po sadržaju vrlo slična poslovnom planu, no zbog kompleksnosti njezinu izradu svakako trebate prepustiti nama stručnjacima.

U investicijskoj studiji između ostalog potrebno je dokazati ekonomsku opravdanost ulaganja novčanih sredstava i to sagledavanjem čistih novčanih tokova investicije, pri čemu se koriste različite metode financijskog odlučivanja.

Metode za mjerenje financijske efikasnosti investicijskih projekata, pokušavaju putem matematičkih izraza i zakonitosti dovesti u vezu financijske efekte potencijalnog investicijskog projekta s investiranim iznosom. Svi elementi investicijske studije moraju biti povezani, a najmanja promjena bilo kojeg financijskog parametra utječe na ostale parametre, mijenjajući strukturu i dobivene rezultate provedenih analiza.

Promjena nekih od parametara koristi se u analizi osjetljivosti, koja je sastavni dio investicijske studije, a koja predstavlja metodu za lociranje i procjenu mogućih rizika koji utječu na profitabilnost projekata. Bitno je ne samo kvantificirati rizik već i utvrditi čimbenike na čiju je promjenu projekt posebno osjetljiv.

Poslovni plan i Investicijska studija

moraju biti realni, a podaci u njima provjereni, točni, usporedivi i dokazivi.
Uglavnom financijske institucije traže prezentaciju:

Studija isplativosti (feasibility studija)

je dokument koji argumentira isplativost investicije
(pokretanje ili povećanje poslovanja).

U studiji se opisuje tržište na kojem će se proizvodi/usluge, koji su rezultat investicije, plasirati, resurse potrebne za realizaciju investicije i profitabilnost projekta.

Studija isplativosti uglavnom se radi po nalogu investitora, a zbog provjere isplativosti samog investicijskog projekta.

Zaključak studije isplativosti može biti i prijedlog odustajanja od investicije, što je daleko isplativije u odnosu na angažiranje sredstava i ulazak u investiciju koja se neće pokazati isplativa u stvarnom okruženju.

Javite nam se s povjerenjem

za izradu poslovnog plana ili investicijske studije ili studije isplativosti, kao i savjeta u cilju zatvaranja financijske konstrukcije i realizacije Vašeg planiranog projekta.

Svaki projekt je zaseban i različit od drugog, bilo po kompleksnosti samog projekta, bilo po dosadašnjem poslovanju ili tržišnom pristupu. 

Zbog toga nije moguće utvrditi koji su sve podaci potrebni za kvalitetnu prezentaciju u dokumentu poslovnog plana ili investicijske studije dok se ne upoznamo s projektom i poslovanjem. 

Uglavnom za postojeće poduzetnike uz financijsku dokumentaciju potrebnu za analizu dosadašnjeg poslovanja trebate dostaviti dokumentaciju za planirani predmet nabave (ponude za opremu i/ili vozila, građevinsku dokumentaciju u slučaju izgradnje objekta i sl.).

Kroz razgovor dolazimo do pitanja i odgovora neophodnih za ulazak u novi poduzetnički pothvat, kao i razumijevanje modela na koji će način  projekt analizirati oni kojima je poslovni plan ili studija namijenjen.

Naša misija je kvalitetnim financijskim savjetovanjem i stručnom izradom poslovnog plana ili investicijske studije sudjelovati s Vama u realizaciji Vaših investicija.