Poslovno
savjetovanje

Provedba investicijskih projekata

Uloga našeg konzultantskog ureda je omogućiti investitoru više vremena za vođenje glavnog poslovanja, dok mi pratimo provedbu investicije.

 

Nudimo uslugu provedbe investicijskih projekata, bilo da je riječ o bespovratnim sredstvima ili kreditu poslovne banke, a naše usluge su:

  • kompletna komunikacija s poslovnom bankom;
  • obrada dostavljene dokumentacije (ponude, računi, ugovori, izvodi, potvrde o izvršenom plaćanju i dr.);
  • vođenje provedbenih tablica dinamike korištenja
  • vođenje odobrenog i korištenog iznosa po stavkama investicije
  • komunikacija nužna za pravodobno ishođenje odluka poslovne banke (preraspodjela sredstava kod izmjene projekta).

S ciljem realizacije projekta uz što manje odstupanja od projekcija i planova nužna je  kvalitetna suradnja investitora i konzultanta. Naime, u praksi se često kod investicija, posebice onih namijenjenih izgradnji objekta, događaju izmjene. Najčešće do izmjena dolazi zbog proteklog vremena od trenutka planiranja investicije do početka korištenja kredita, te zbog toga nužnih promjena na građevini ili zbog nužnih promjena nabavke opreme i sl. Investicijski projekt se sastoji od glavnih elemenata projekta i najčešće je za svako odstupanje veće od 5% unutar glavnih elemenata projekta potrebno ishoditi odluku poslovne banke za preraspodjelom sredstava između glavnih elemenata projekta. Zbog toga je potrebna kontinuirana i pravodobna komunikacija s poslovnom bankom, na način da se na vrijeme ishodi sva nužna dokumentacija i potrebne odluke o izmjenama, kako ne bi dolazilo do zastoja u korištenju kredita.

 Prednosti praćenja investicija od strane konzultanta:

  • oslobađa se vrijeme investitora za vođenje glavnog poslovanja;
  • kvalitetno praćenje stanja odobrenog i korištenog kredita po stavkama;
  • pravodobnim ishođenjem odluka omogućuje se kontinuirano korištenje kredita, bez zastoja;
  • dodatna kontrola plaćanja građevinskih situacija i faktura;
  • po završetku projekta investitor će dobiti file s kompletno složenom dokumentacijom, koji je potreban za buduću kontrolu od strane poslovne banke ili za vlastitu evidenciju investicije.

Javite nam se s povjerenjem

za pripremu projekta i financijske dokumentacije, izradu poslovnog plana/investicijske studije.

Hamag-Bicro krediti i jamstva

 
Dugoročni krediti za investicije te krediti za obrtna sredstva prema Hamag-Bicro kreditnim programima
Jamstveni program

Usluga uključuje savjetovanje, izradu kreditne dokumentacije, izradu poslovnog plana, prijavu kredita, koordinaciju s Hamag-Bicro za vrijeme odobrenja i ugovaranja kredita te namjensko pravdanje korištenja kredita.

Javite nam se s povjerenjem

za pripremu projekta i financijske dokumentacije, izradu poslovnog plana/investicijske studije.

HBOR krediti

Dugoročni krediti za investicije te krediti za obrtna sredstva prema HBOR kreditinim programima

Usluga uključuje savjetovanje, izradu kreditne dokumentacije, izradu poslovnog plana ili investicijske studije, prijavu kredita, koordinaciju s HBOR-om za vrijeme odobrenja i ugovaranja kredita te namjensko pravdanje korištenja kredita