Poslovno
savjetovanje

Provedba investicijskih projekata

Uloga našeg konzultantskog ureda je omogućiti investitoru više vremena za vođenje glavnog poslovanja, dok mi pratimo provedbu investicije.

 

Nudimo uslugu provedbe investicijskih projekata, bilo da je riječ o bespovratnim sredstvima ili kreditu poslovne banke, a naše usluge su:

 • kompletna komunikacija s poslovnom bankom;
 • obrada dostavljene dokumentacije (ponude, računi, ugovori, izvodi, potvrde o izvršenom plaćanju i dr.);
 • vođenje provedbenih tablica dinamike korištenja
 • vođenje odobrenog i korištenog iznosa po stavkama investicije
 • komunikacija nužna za pravodobno ishođenje odluka poslovne banke (preraspodjela sredstava kod izmjene projekta).

S ciljem realizacije projekta uz što manje odstupanja od projekcija i planova nužna je  kvalitetna suradnja investitora i konzultanta. Naime, u praksi se često kod investicija, posebice onih namijenjenih izgradnji objekta, događaju izmjene. Najčešće do izmjena dolazi zbog proteklog vremena od trenutka planiranja investicije do početka korištenja kredita, te zbog toga nužnih promjena na građevini ili zbog nužnih promjena nabavke opreme i sl. Investicijski projekt se sastoji od glavnih elemenata projekta i najčešće je za svako odstupanje veće od 5% unutar glavnih elemenata projekta potrebno ishoditi odluku poslovne banke za preraspodjelom sredstava između glavnih elemenata projekta. Zbog toga je potrebna kontinuirana i pravodobna komunikacija s poslovnom bankom, na način da se na vrijeme ishodi sva nužna dokumentacija i potrebne odluke o izmjenama, kako ne bi dolazilo do zastoja u korištenju kredita.

 Prednosti praćenja investicija od strane konzultanta:

 • oslobađa se vrijeme investitora za vođenje glavnog poslovanja;
 • kvalitetno praćenje stanja odobrenog i korištenog kredita po stavkama;
 • pravodobnim ishođenjem odluka omogućuje se kontinuirano korištenje kredita, bez zastoja;
 • dodatna kontrola plaćanja građevinskih situacija i faktura;
 • po završetku projekta investitor će dobiti file s kompletno složenom dokumentacijom, koji je potreban za buduću kontrolu od strane poslovne banke ili za vlastitu evidenciju investicije.

Javite nam se s povjerenjem

za pripremu projekta i financijske dokumentacije, izradu poslovnog plana/investicijske studije.

ESIF Krediti za rast i razvoj

Dugoročni kredit

Izvor: 50% ESIF : 50% poslovne banke

Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Korisnici kredita: mali i srednji poduzetnici koji posluju min 2 godine

Djelatnosti: prerađivačka; turizam (pružanje smještaja); informacije i komunikacije; stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti; putničke agencije; kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti; sportske i rekreacijske i ostale uslužne djelatnosti

Namjena kredita: kupnja zemljišta (do 10% iznosa kredita); građevinski objekti; oprema i uređaji; obrtna sredstva (max 30% iznosa kredita)

Rokovi: do 12 godina (poček do max 2 godine), a za turizam do 17 godina (poček do max 4 godine)

Iznos: 100.000 EUR do 3.000.000 EUR, a za ulaganja u turizam do 10.000.000 EUR

Vlastito učešće: min 15% od iznosa investicije bez PDV-a

Kamatna stopa: 0% na dio kredita iz sredstava ESIF-a
sukladno odluci poslovne banke na dio kredita iz sredstava poslovne banke

Naknada: nema

Osiguranje: ovisno o procjeni poslovne banke, a za povrat potpore 2 zadužnice

Napomene:

 • Prednost za korisnike je znatno niža kamatna stopa u odnosu na redovne kreditne linije poslovnih banaka.
 • Odobrenje kredita je u poslovnoj banci, bez dodatnih odobrenja HBOR-a.
 • Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz ESIF sredstava na istom projektu što znači da se ovaj kredit ne može kombinirati s ESIF bespovratnim sredstvima ili drugim ESIF financijskim instrumentima npr. jamstvima HAMAG-BICRO.
 • Prihvatljiva su isključivo nezapočeta ulaganja, čija će provedba rezultirati unaprjeđivanjem poslovanja i povećanjem broja zaposlenih (min 1 novozaposlen), što se mora adekvatno obrazložiti i dokumentirati u poslovnom planu/investicijskoj studiji.
 • Iz kredita nije moguća refundacija troškova.
 • Nije moguće ulaganje u nekretnine čija je namjena daljnja komercijalizacija na tržištu (prodaja, iznajmljivanje i sl.).

Više informacija:

Javite nam se s povjerenjem

za pripremu projekta i financijske dokumentacije, izradu poslovnog plana/investicijske studije.

ESIF Investicijski krediti za ruralni razvoj

Dugoročni kredit

Izvor: 50% ESIF : 50% poslovne banke

Poslovne banke: OTP d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Korisnici kredita: poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva (obrt, OPG, d.o.o., zadruga)

Prihvatljivost ulaganja: Mjere Programa ruralnog razvoja: Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu/ Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva (4.1.1.; 4.1.2. i 4.1.3.); Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda (4.2.1. i 4.2.2.); Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja/ Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (6.4.1.); Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma/ Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda (8.6.1. i 8.6.2.)

Namjena kredita: Ulaganja u osnovna sredstva sukladno prihvatljivim namjenama po pojedinoj mjeri i financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem do max 30% / do max 200.000 EUR)

Rokovi: do 15 godina (poček do 3 godine, tj. do 5 godina za trajne nasade)

Iznos: 50.001 EUR do 1.000.000 EUR

Vlastito učešće: 10% od iznosa investicije bez PDV-a, a moguće je financiranje i bez vl. učešća

Kamatna stopa: 0% na dio kredita iz sredstava ESIF-a
sukladno odluci poslovne banke na dio kredita iz sredstava poslovne banke

Naknada: nema

Osiguranje: ovisno o procjeni poslovne banke, a za povrat potpore 2 zadužnice

Napomene:

 • Prednost za korisnike je znatno niža kamatna stopa u odnosu na redovne kreditne linije poslovnih banaka.
 • Odobrenje kredita je u poslovnoj banci, bez dodatnih odobrenja HBOR-a.
 • Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz ESIF sredstava na istom projektu što znači da se ovaj kredit ne može kombinirati s ESIF bespovratnim sredstvima ili drugim ESIF financijskim instrumentima npr. jamstvima HAMAG-BICRO.
 • Iz kredita nije moguća refundacija troškova.

Više informacija: