Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

 1.  UVOD

1.1. EU2invest je obrt sa adresom Tvrđavica 185c, 31000 Osijek-Tvrđavica, OIB: 19232090141; MBO: 98177494 (dalje u tekstu skraćeno: EU2invest) koje se u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od dana 27.04.2016. godine (SL EU L 119 od 04.05.2016., ispravak L 127/2 od 23.05.2018.; dalje u tekstu skraćeno: GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/2018; dalje u tekstu skraćeno: Zakon) smatra voditeljem obrade osobnih podataka.

1.2. EU2invest obrt za financijsko savjetovanje, izradu i provedbu EU projekata.

1.3. Ovom izjavom želimo transparentno i javno pojasniti koje osobne podatke EU2invest prikuplja, na koji način i u koju svrhu, koja su Vaša prava, te druge pojedinosti značajne za obradu i zaštitu osobnih podataka.

1.4.  Ova izjava se primjenjuje na sve osobne podatke koje EU2invest prikuplja i obrađuje bilo izravno bilo putem svojih suradnika.

 1. DEFINICIJE

2.1. U ovoj izjavi se koriste sljedeći izrazi koji prema GDPR-u imaju sljedeće značenje:

 •  „osobni podaci” – znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
 •  „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 1. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATAKE

3.1. EU2invest može prikupljati Vaše osobne podatke na sljedeće načine:

1) ako ugovarate odnosno koristite naše usluge;

2) ako nas kontaktirate – primjerice ako ispunite kontakt obrazac na našoj Internet stranici, ako nam putem e-maila ili na koji drugi način dostavite zahtjev korištenje naših usluga ili se na našoj Internet stranici prijavite za primanje obavijesti (newsletter) ili zatražite dostavu predračuna ili ponude i slično ili zatražite kakve druge informacije ili nas kontaktirate iz kojeg drugog razloga;

3) ako sudjelujete u našoj anketi, marketinškoj kampanji ili slično, primjerice odgovaranjem na pitanja, unosom podataka i dr.;

4) ako posjetite odnosno pretražujete našu Internet stranicu;

5) ako posjetite odnosno pratite naše stranice preko društvenih mreža ili slično ili ste na istima izvršili određenu aktivnost odnosno interakciju preko društvenih mreža, primjerice Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube i dr.; 

6) ako su nam treće osobe proslijedile Vaše osobne podatke na dopušten način ili ih prikupljamo iz javno dostupnih registara ili drugih baza podataka;

3.2. Ako Vi nama dostavljate osobne podatke drugih osoba, Vi jamčite da za takvo otkrivanje odnosno dostavu imate potrebnu ovlaštenje i/ili privolu te iste osobe čije nam podatke dostavljate.

 1. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO        

4.1. U okviru obavljanja poslovne djelatnosti Eu2invest prikuplja odnosno obrađuje osobne podatke svojih klijenata odnosno ugovornih strana i drugih pojedinaca, ovisno o slučaju, kao što su:

1)     ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), spol, mjesto, država i datum rođenja, državljanstvo;

2)     adresa prebivališta/boravišta (ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, država), broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, e-mail adresa;

3)     putovnica, osobna iskaznica ili drugi identifikacijski dokument izdan od strane nadležnog državnog tijela i njegov broj;

4)     podaci o lokaciji, ako je primjenjivo i ako ste isto omogućili;

5)     IP adresa;

6)     tehnički podaci (broje posjeta našoj Internet stranici i dr.). 

4.2. Vodimo se time da prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.

 1. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

5.1. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo:

1) ispunili svoje ugovorne obveze i pružili Vam usluge koje ste naručili odnosno ugovorili;

2) ispunili obveze propisane zakonima i propisima;

3) Vam dostavili informacije i/ili ponude i/ili drugo što ste Vi od nas tražili;

4) Vam dostavili informacije o novostima (newsletter);

5) upravljali i proveli ankete i/ili marketinške kampanje ili slično,

6) upravljali, analizirali i administrirali našu Internet stranicu;

7) upravljali, analizirali i administrirali naše stranice na društvenim mrežama;

 1. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA  

6.1. Izvršavanje ugovora

Ako ugovarate odnosno koristite naše usluge, od Vas ćemo prikupljati i obrađivati sljedeće podatke: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), državljanstvo, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, država), broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, e-mail adresa klijenta.

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršenja usluga koje pružamo, te izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva klijenata i sporova s klijentima kao korisnicima usluga.

Ako ste ugovorili odnosno koristite naše usluge, nužno je da prikupimo određene osobne podatke koji se odnose na Vas kako bismo bili u mogućnosti ispuniti naše ugovorne obveze i pružati Vam usluge koje ste naručili odnosno ugovorili.

6.2. Poštivanje pravnih obveza

Mjerodavni zakoni i propisi koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske propisuju i nama kao voditelju obrade nameću određene obveze koje zahtijevaju da prikupljamo i obrađujemo određene osobne podatke u zakonom određene svrhe, te da iste u određenim slučajevima i dostavljamo nadležnim tijelima.

6.3. Legitimni interes

U određenim slučajevima imamo legitimni interes za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka.

Vašu IP adresu prikupljamo i obrađujemo jer smatramo da je naš legitimni interes zaštiti se od prijevara i zaštititi odnosno osigurati sigurnost, ali isto tako te podatke koristimo kako bismo analizirali, između ostalog i u statističke svrhe, posjećenost i korištenje naše Internet stranice.

Isto tako, naš je legitimni interes naše stalne i povremene klijente i poslovne partnere putem newslettera redovito obavještavati o našim uslugama i novitetima u svezi naših usluga u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom f GDPR-a. U svakom trenutku imate pravo prigovora na takvu obradu Vaših osobnih podataka, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno. Napominjemo da se možete u svakom trenutku odjaviti sa primanja newslettera na način odabirom opcije „Odjava“ na našim internetskim stranicama te putem e-maila: iva.radeljic@info-puls.hr. Vaše ćemo podatke brižljivo čuvati i obrađivati samo u gore navedenu svrhu, te ih nećemo prosljeđivati trećim osobama.

6.4. Privola

U određenim slučajevima možemo prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke samo ako ste za isto dali privolu. Važno je napomenuti da imate pravo povući privolu u svakom trenutku na način da nas kontaktirate kako je predviđeno u članku 13. ove izjave (Naši kontakt podaci i napomene).

 1. OTKRIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

7.1. Određene osobne podatke koje prikupimo možemo otkriti onim subjektima koji poduzimaju određene radnje u naše ime ili nam pružaju određene usluge, primjerice računovodstvo, odvjetnici i drugi, a koji se u smislu GDPR-a smatraju izvršiteljima obrade.

Izvršitelj obrade može biti subjekt koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika. Dakle, u navedenim slučajevima su ti subjekti odnosno izvršitelji obrade vezani i ograničeni ugovorom o obradi podataka koji su sklopili s nama i koji određuje koje Vaše osobne podatke pojedini izvršitelj može odnosno smije obrađivati i u koju svrhu.

7.2. Vaše podatke možemo otkriti pouzdanim poslovnim partnerima, bez čijih usluga ne bismo bili u mogućnosti pružati svoje usluge ili dio usluga, primjerice ako se radi o autorizaciji kreditnih i debitnih kartice u stvarnom vremenu.

7.3. Određene osobne podatke koje prikupimo smo dužni otkriti nadležnim tijelima kada je takva obveza predviđena mjerodavnim zakonima i propisima ili  potrebno radi zaštite naših prava, imovine ili sigurnosti.

7.4. Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem video nadzora imaju samo ovlaštene osobe Eu2invest-a odnosno izvršitelja obrade koji djeluje u ime i za račun Eu2invest -a.

 1. POVEZNICE (Links)

8.1. Na našoj Internet stranici ćete možda naći poveznice na Internet stranice trećih koje postavljamo jer smatramo da bi mogle biti potrebne ili korisne za naše klijente, a koje su u vezi poslovne djelatnosti koju obavljamo.

Napominjemo da su Internet stranice na koje stavljamo poveznice izvan dosega ove izjave i ne možemo za iste snositi bilo kakvu vrstu odgovornosti jer su to stranice trećih i na njih se primjenjuju njihova pravila i uvjeti zaštite osobnih podataka.

 1. KOLAČIĆI (Cookies) I IP ADRESE 

9.1. Naša Internet stranica koristi kolačiće da bi radila ispravno i da bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja naše stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, što znači da naša Internet stranica mora na Vaše računalo, mobilni telefon ili drugi uređaj, spremiti malu datoteku (tzv. kolačići). Kolačići spremljeni na vaš uređaj nam omogućavaju da Vas prepoznamo na različitim Internet mjestima, uslugama, uređajima i/ili sesijama pregledavanja, te da bi se pohranile određene informacije i Vaše preferencije.

Prije spremanja kolačića obvezni smo zatražiti vaš pristanak, a obavijest o kolačićima i upit za pristanak se pojavljuju kada otvorite našu Internet stranicu. Ako odbijete odnosno onemogućite korištenje kolačića, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti naše Internet stranice ili njezinog dijela.

Naša Internet stranica koristi privremene kolačiće ili kolačiće sesije koji se uklanjaju s računala po zatvaranju Internet pretraživača. Mi privremene kolačiće koristimo da Vam omogućimo pristup sadržaju.

Koristimo i stalne ili spremljene kolačiće koji ostaju na računalu nakon zatvaranja Internet pretraživača. Naša Internet stranica koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup portalu kao registriranom korisniku. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Koristimo i kolačiće treće strane koji dolaze s reklama drugih Internet-mjesta (kao što su skočne ili bilo koje druge reklame) koje se nalaze na Internet-mjestu koje gledate. Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Kolačići se mogu postaviti i ako koristite društvene mreže, ako posjetite odnosno pratite naše stranice preko društvenih mreža ili slično ili ste na istima izvršili određenu aktivnost odnosno interakciju (primjerice „like“, „comment“, „share“) preko društvenih mreža, primjerice Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i dr.

Preferencije i postavke kolačiće mogu biti različite, ovisno o uređaju, operativnom sustavu i Internet pretraživaču koji koristite. Za više informacija posjetite www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.

9.2. Podatke o Vašoj IP adresi prikupljamo prvenstveno iz sigurnosnih i tehničkih razloga, ali i u svrhu statistike i analize te unaprjeđenja kvalitete naših usluga koje Vam pružamo.

9.3. Radi praćenja podataka o posjećenosti naša Internet stranica koristi Google Analytics. Podaci se prikupljaju preko kolačića treće strane i IP adresa. Google Analytics čuva podatke trajno, a korisnik ih može izbrisati odnosno spriječiti. Za više informacija posjetite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Općenito o načinu na koji Google koristi podatke prikupljene s naše Internet stranice posjetite https://policies.google.com/privacy/google-partners?hl=en.

 1. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA I ZADRŽAVANJE

10.1. Vaše osobne podatke nećemo čuvati duže nego što je nužno za ispunjavanje odnosno postizanje svrhe u koju su prikupljeni. U pravilu ćemo osobne podatke ugovornih strana čuvati trajno, osobne podatke osoba koje su se prijavile za primanje obavijesti (newsletter) – do povlačenja privole, odnosno do prestanaka našeg legitimnog interesa, osobne podatke osoba koje su nas kontaktirale iz nekog razloga – dok traje komunikacija, itd.

10.2. Kada nam Vaši osobni podaci više ne budu nužni odnosno prestane osnova za njihovu obradu, izbrisat ćemo ih iz našeg sustava odnosno uništit ćemo dokumentaciju u kojoj su isti sadržani, ovisno o slučaju.

10.3. Članak 10.1. i 10.2. se ne primjenjuju ako je mjerodavnim zakonima i/ili propisima za pojedinu svrhu propisan duži rok čuvanja osobnih podataka ili je to potrebno i/ili dozvoljeno iz kojeg drugog razloga.

 1. SIGURNOST

11.1. U pogledu sigurnosti i zaštite Vaših osobnih podataka nastojimo primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo ih zaštitili. No unatoč tome, nažalost, nitko ne može jamčiti da je prijenos ili pohrana ili kakav drugi sustav ili mjera vezano za osobne podatke 100% siguran.

 1. VAŠA PRAVA U VEZI OSOBNIH PODATAKA

12.1. Prema GDPR-u imate određena prava u vezi s Vašim osobnim podacima koja su navedena u nastavku. Svoja prava možete ostvariti u svakom trenutku na način da nas kontaktirate kako je predviđeno u članku 13. ove izjave (Naši kontakt podaci i napomene).

12.2. Pravo na pristup

Imate pravo tražiti i dobiti od nas kao voditelja obrade potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama, u skladu s člankom 15. GDPR-a.

12.3. Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ispravak osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji su netočni ili nepotpuni.

12.4. Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a mi ćemo iste obrisati bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen koji od uvjeta iz članka 17. stavka 1. GDPR-a.

Pravo na brisanje osobnih podataka nije apsolutno pravo i ono ne nadilazi naše obveze koje proizlaze iz mjerodavnih zakona i propisa. Dakle, u određenim situacijama nećemo biti u mogućnosti obrisati osobne podatke u mjeri u kojoj je njihova obrada nužna.

12.5. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako: 

1)     točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; ili

2)     obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ili

3)     mi kao voditelj obrade više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili

4)     ste podnijeli prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi nas kao voditelja obrade Vaše razloge.

12.6. Pravo na prenosivost

Imate pravo zahtijevati i zaprimiti od nas kao voditelja obrade  osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 1. GDPR-a.

12.7. Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu zbog Vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.

12.8. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Obrađivat ćemo Vaše podatke u skladu s GDPR-om, drugim mjerodavnim zakonima i propisima te primjenjivati organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka.

Međutim, ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo na nezakonit način i smatrate da ne možete zajedno s nama naći rješenje Vaše situacije, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva 14.

Za više informacije možete posjetiti službenu stranicu www.azop.hr

 1. NAŠI KONTAKT PODACI I NAPOMENE

13.1. Sva Vaša pitanja, komentare i zahtjeve za ostvarivanja prava u vezi Vaših osobnih podataka, a naročito prava iz članka 12. ove Izjave, možete nas kontaktirati na koji od sljedećih načina:

1) e-mailom na adresu: visnja.hornung@eu2invest.hr;

2) pismom na adresu: EU2invest – Tvrđavica 185c, 31000 Osijek-Tvrđavica;

3) putem kontakt obrasca na našoj Internet stranici.

13.2. Molimo Vas da prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje kojeg od Vaših prava iz članka 12. ove izjave jasno navedete što je predmet Vašeg zahtjeva i na koji se osobni podatak odnosi. Imajte na umu da ćemo morati provjeriti Vaš identitet prije nego li postupimo po Vašem zahtjevu, i to iz razloga naše i Vaše sigurnosti, stoga postoji mogućnost da Vas povratno kontaktiramo u vezi Vašeg zahtjeva.

Svaki zahtjev ćemo razmotriti i nastojati postupiti po istome u razumnom roku. Molimo da imate na umu da određene okolnosti mogu uzrokovati određeni vremenski odmak u postupanju, primjerice ako zaprimimo veći broj zahtjeva u istom vremenskom periodu.

Ako ste zahtijevali ostvarenje nekog prava, primjerice brisanje ili ste povukli privolu, postoji mogućnost da zadržimo osobne podatke ili dio osobnih podataka koje smo prikupili jer potreba za time proizlazi iz zakona i obveza ili za to postoji nužnost iz određenih drugih razloga, primjerice da bismo dovršili kakvu transakciju započetu prije podnošenja zahtjeva.

13.3. Za sva eventualna pitanja i informacije glede obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja Vaših prava možete nas kontaktirati: Višnja Hornung

1) e-mailom na adresu: visnja.hornung@eu2invest.hr;

2) pismom na adresu: EU2invest – Tvrđavica 185c, 31000 Osijek-Tvrđavica;

s naznakom „n/r osobe za zaštitu osobnih podataka“.

 1. IZMJENE I DOPUNE IZJAVE O PRIVATNOSTI

14.1. Kao voditelj obrade ćemo pratiti stanje po pitanju zaštite osobnih podataka i po potrebi unaprjeđivati mjere za zaštitu i druga bitna pitanja, stoga zadržavamo pravo s vremena na vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti ovu izjavu.

O izmjenama i/ili dopunama ove izjave ćemo Vas obavijestiti objavom na našoj Internet stranici na kojoj možete naći važeću verziju izjave.

U Osijeku, 1.10.2020.